2017

The Risk of Leadership

A plea for a new search for modern leadership* By Jack Kruf Yes, we have our democratic system as a great set of principles and values for good public governance. Public leadership is embedded in this, at least it should be. You may expect excellent results, because the democratic system traces back to the Greek δημοκρατία 508 BC. From there […]

The future of risk management in the digital era

By McKinsey&Company. We collaborated with the Institute of International Finance (IIF) and more than 50 institutions around the world, including banks, regulators, and fintechs, to explore critical questions on the future of risk management. This report aims to answer these questions and shares insights to help organizations navigate a digital transformation of the risk function—now and in the long term. […]

Doughnut Economics

By Kate Raworth Economics is the mother tongue of public policy. It dominates our decision-making for the future, guides multi-billion-dollar investments, and shapes our responses to climate change, inequality, and other environmental and social challenges that define our times. Pity then, or more like disaster, that its fundamental ideas are centuries out of date yet are still taught in college courses […]

De waarde van weerstand

PRIMO Vlaanderen. Door Wouter Van Dooren en Eva Wolf | Pelckmans Pro De waarde van weerstand gaat over de besluitvorming rondom de Oosterweelverbinding, het project om de Antwerpse Ring te sluiten. Ondanks talloze studies, meerdere verkiezingen en ontzettend veel creativiteit en burgerenergie, werd de Oosterweelknoop pas ontward na een beleidsproces van 20 jaar en meer dan een decennium aan conflict. Waarom […]

The Global State of Democracy

By www.idea.int. The Global State of Democracy: exploring Democracy’s Resilience seeks to address the lack of analytical material on democracy building and the quality of democracy internationally, and to bridge the gap between academic research, policy development and democracy assistance initiatives. It introduces the new Global State of Democracy indices as a key evidence base to inform policy interventions and identify problem-solving […]

Global CO2 emissions increase

The Global Carbon Project (GCP) studies the integrated picture of the carbon cycle and other interacting biogeochemical cycles, including biophysical and human dimensions and their interactions and feedbacks. This broad objective is covered by three themes: a) Diagnostics – Patterns and variability of natural and anthropogenic carbon sources and sinks; b) Vulnerability – Processes and feedbacks of the biophysical-human system; […]

‘Resilience-in-action’ is key to team success

By Kathleen Sutcliffe* The backwoods and business offices seem worlds apart. But a sport in which competing teams navigate wilderness courses using hiking boots, mountain bikes, and boats has provided a Johns Hopkins University researcher with a context for studying how organizations handle adversity. Whether in the wild or in a corporate tower, teams that practice “resilience-in-action“—not just bearing the […]

Rotterdam Awarded Global Centre of Excellence on Climate Adaptation

By Arnoud Molenaar. In early 2017, The Netherlands announced it would work with Japan and UN Environment to establish a Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) to help countries, institutions and businesses adapt to a changing climate. And now, we are excited to share that this international knowledge centre will be hosted in two Dutch cities: Rotterdam and […]

What is Risk Leadership?

By Peter Young. For the last 10 years, UST has been developing a position that has led to the 2016 launch of the “The Risk Leadership Initiative”.  As we embark with you, our broad group of stakeholders, on the next academic year, we thought it might be useful to clarify our usage of the term Risk Leadership and invite you […]

Trust in Regulatory Regimes

Edited by Frédérique Six, Associate Professor of Public Governance, Vrije Universiteit Amsterdam, the Netherlands and Koen Verhoest, Research Professor in Public Administration, University of Antwerp, Belgium Within political and administrative sciences generally, trust as a concept is contested, especially in the field of regulatory governance. This groundbreaking book is the first to systematically explore the role and dynamics of trust […]

COSO and the changing Risk Landscape

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) released its highly anticipated ERM Framework: Enterprise Risk Management–Integrating with Strategy and Performance. This new document builds on its predecessor, Enterprise Risk Management–Integrated Framework, one of the most widely recognized and applied risk management frameworks in the world. The updated edition is designed to help organizations create, preserve, and realize […]

Public-private partnerships

By John O’Dea*,  Timesofmalta.com. The PPP Knowledge Lab defines a PPP as “a long-term contract between a private party and a government entity, for providing a public asset or service, in which the private party bears significant risk and management responsibility, and remuneration is linked to performance”. A fundamental feature in PPP is that normally the government does not own the infrastructure, […]

Increasing risk over time of weather-related hazards to the European population

The report by Giovanni Forzieri, Alessandro Cescatti, Filipe Batista e Silva and Luc Feyen highlights the impact of climate change on health and safety of Europeans. It is clear from this Lancet RELX research, that a huge impact is estimated and in this study calculated. A scala of public risks are quoted throughout the document. The article in The Independent is very clear in the […]

The Urban Resilience Strategy of Rotterdam

Source: 100 Resilient Cities. Rotterdam formally published its resilience strategy on the 16th of May 2016. The executive summary is very clear about the new concept of approaching city management and public governance and the ambitious goals for the near future. “We must come together in a holistic way to face our challenges and take actions that can enhance resilience […]

Flooding: Prioritizing protection?

Article By Pascal Peduzzi, | 31 July, Nature Climate Change. With climate change, urban development and economic growth, more assets and infrastructures will be exposed to flooding. Now research shows that investments in flood protection are globally beneficial, but have varied levels of benefit locally.

EU Court: Poland illegal in Białowieża Forest

Poland will continue logging in the ancient forest of Białowieża.  This statement came from the country’s environment minister Jan Szyszko. The EU court has ordered a halt to the practice of this country earlier this week. Has Poland started the process of destroying the last European pristine forest? And has it with that compromised the brand of Poland. The loss […]

A Region at Risk

The human dimensions of climate change in Asia and the Pacific. This report by Asian Development Bank and the Potsdam Institute for Climate Impact Research is noteworthy because of its thorough approach of crucial correlations. What happens in Asia can be considered as an example –  a pars pro toto – for the rest of the world. The approach of managing […]

The Urban Resilience Strategy of Toyama

Source: 100 Resilient Cities. “Urban Resilience is the capacity of individuals, communities, institutions, businesses, and systems within a city to survive, adapt, and grow no matter what kinds of chronic stresses and acute shocks they experience. Improving the individual systems that make up a city will increase the resilience of the city overall. Resilient systems withstand, respond to, and adapt […]

Collaborative Risk Management

PRIMO Academy shares knowledge about authoritative and successfully applied risk methods and techniques. In this article the focus on collaborative risk management by application of the agile framework Scrum and the interactive software  RISKiD, used for (re)design of strategy and development by a large company, delivering and maintaining infrastructure for a diverse range of train traffic. One of the instruments which can be […]

Understanding extreme sea levels for broad-scale coastal impact and adaptation analysis

Source: Nature. Authors: T. Wahl, I.D. Haigh, R.J. Nicholls, A. Arns, S. Dangendorf, J. Hinkel & A.B.A. Slangen One of the main consequences of mean sea level rise (SLR) on human settlements is an increase in flood risk due to an increase in the intensity and frequency of extreme sea levels (ESL). While substantial research efforts are directed towards quantifying […]

Norton Wi-Fi Risk Report 2017 shows our Vulnerability

Norton by Symantec commissioned its second annual online survey, this year expanded to 15 global markets, in order to better understand consumers’ public Wi-Fi perceptions and practices and to unveil consumer misconceptions and worries about the safety of these connections. This survey explores consumers’ knowledge about the safety of public Wi-Fi connections. While use of public Wi-Fi is nearly universal, […]

At the Junction of Corporate Governance & Cybersecurity

Source FERMA. A joint working group, representing risk managers and internal auditors from 8 EU countries and  6 different economic sectors (bank, transport, defense, IT, food services and telecom) has developed recommendations for organizations on innovative ways to internally organize the management of cyber risks. These recommendations include a cyber risk governance model between the key internal stakeholders and the […]

Financial Economic Crime Data analytics: towards Compliance 3.0?

Source: EY. Will next generation Transaction monitoring enable Compliance 3.0?Managing Financial Economic Crime risks (“FEC risks”) is an ongoing challenge for Banks. The FEC requirements mitigating these risks are not just limited to policies and procedures, Integrity risk assessments (“SIRA”) and KYC/AML procedures. Banks should also be capable of showing that the FEC Compliance measures are effective. The recent “concept […]

Getting Chief Executives to Take Cyber Risks Seriously

Source: Council of Foreign Relations. CEOs and their boards of directors should pay more attention to the cybersecurity risks that could devastate their business…. To convince board members and CEOs to act, they must first be convinced of the acute consequences of failing to implement proper cybersecurity measures. “Properly assessing these risks and allocating resources require informed decision-making by a company’s […]