Danmark

Antarctic model raises prospect of unstoppable ice collapse

Source: Nature Choices that the world makes this century could determine the fate of the massive Antarctic ice sheet. A study published online this week in Nature1 finds that continued growth in greenhouse-gas emissions over the next several decades could trigger an unstoppable collapse of Antarctica’s ice — raising sea levels by more than a metre by 2100 and more than 15 metres by 2500. “That is literally remapping how the planet looks from space,” says study co-author Rob DeConto, a geoscientist at the […]

Risikoledelse

Risikoledelse er den del af ledelsesopgaven, der beskæftiger sig med at identificere, vurdere og håndtere risici med henblik på at sikre og fremme organisationens mål. Hvor risikostyring tager sig af de mange fagspecifikke og tekniske aspekter af en organisations risici, så handler risikoledelse om at skabe et helhedsorienteret, integreret og koordineret beslutningsgrundlag i relation til en organisations vitale risici. Risikoledelse handler om at etablere en optimal risikoprofil, der knytter sig tæt til mål og strategi for organisationen. Risikoledelse sigter mod […]

Risikoledelse… en kommunal opgave

Forord Lars Løkke Rasmussen, Indenrigs- og sundhedsminister “Kommunale ledere tager hver dag beslutninger, der indebærer risici. Det vil sige beslutninger, der medfører usikkerhed af betydning. Det kan være risici for borgerne, for lokalsamfundet eller for den kommunale organisation selv. Risiko er ganske enkelt en præmis, når fremtiden er uvis. Eller sagt på en anden måde: At træffe betydningsfulde beslutninger på et usikkert grundlag er, hvad ledelse også indebærer. Ledere kan aldrig være helt sikre. Intet ville ske, hvis vi skulle afvente risiko- […]