Vlaanderen

De waarde van weerstand

PRIMO Vlaanderen. Door Wouter Van Dooren en Eva Wolf | Pelckmans Pro De waarde van weerstand gaat over de besluitvorming rondom de Oosterweelverbinding, het project om de Antwerpse Ring te sluiten. Ondanks talloze studies, meerdere verkiezingen en ontzettend veel creativiteit en burgerenergie, werd de Oosterweelknoop pas ontward na een beleidsproces van 20 jaar en meer dan een decennium aan conflict. Waarom […]

Structurele bevindingen uit de eerste detectie-audits bij OCMW-besturen

Op 15 maart 2106 publiceerde Audit Vlaanderen haar rapport inzake de wijze waarop een ernstig fraudegeval zich bij een bepaald OCMW- bestuur heeft kunnen voordoen. Uit deze audit bleek dat diverse oorzaken aan de basis lagen van het specifieke fraudegeval. De belangrijkste oorzaak was evenwel dat de mogelijkheden tot functiescheiding en de functionaliteit “begunstigdenbeheer” in de gehanteerde nanciële software niet benut […]

Common Assessment Framework (CAF)

Bron: Bestuurszaken.be Entiteiten van de Vlaamse overheid maken gebruik van het Common Assessment Framework -instrument (CAF) om hun werking te meten en te structureren. CAF – een instrument voor totale kwaliteitszorg – is gebaseerd op het EFQM-model en op het model van de Duitse Universiteit voor Bestuurswetenschappen in Speyer. Het kwaliteitsmodel is specifiek ontwikkeld voor overheidsorganisaties. Filosofie van het model […]

Integratie OCMW in de gemeente

De Vlaamse regering brengt op vrijdag 16 januari in de conceptnota Integratie OCMW in de gemeente naar voren dat een goed hedendaags, sterk en efficiënt sociaal beleid ten bate van de inwoners van de gemeente geïntegreerd dient te zijn in het hele gemeentelijk beleid en wordt gevoerd door een en dezelfde lokale overheid. De Vlaamse Regering wil met de integratie van het OCMW […]

Hoe omgaan met overheidsrisico’s bij PPS-Projecten?

Een leidraad voor risicomanagement De leidraad van het Vlaams Kenniscentrum PPS en de Vlaamse Overheid wil het beheer van de risico’s verbeteren die in het kader van een PPS-overeenkomst na contractsluiting bij de publieke partij berusten. De publicatie is gebaseerd op nationale en internationale literatuur en kennis en ervaringen van organisaties en partijen die actief zijn op de PPS-markt. Download […]

Johan Debyser: an interview

Johan Debyser is Cabinet governor of West Flanders. An interview on 9 juli 2009 by Marieke de Kort & Karl Vanderplaetse What is Risk Management? Often, risk management is perceived as emergency planning and fighting disasters. One of the greatest risks facing society at this moment is, of course, the financial crisis. However, we are also facing natural disasters such […]