Nederland

Deltares: “Gevolgen versnelde zeespiegelstijging hacken”

Deltares, 18 april 2017. Drie meter zeespiegelstijging binnen honderd jaar en nog eens vijf meter honderd jaar later. Nieuwe studies laten zien dat de Antarctische ijskappen veel sneller voor een zeespiegelstijging zorgen dan eerder werd gedacht. Zulke sterke zeespiegelstijging roept vragen op: zijn er grenzen aan de klimaatadaptatie in de Nederlandse Delta? Waar krijgen we mee te maken als de […]

ISO 31000:2018

De nieuwe versie van ISO 31000 werd gepubliceerd op 15 februari 2018.  Er zijn enkele verbeteringen ten opzichte van de vorige versie. Zo zijn onder meer de clausules ‘Framework’ en ‘Process’ beter afgestemd, zijn duidingen waar mensen zich niet comfortabel bij voelden, zoals ‘Level of Risk’, ‘Risk appetite’ en ‘Time frames’ verwijderd en de stappen ‘Risk evaluation’ en ‘Risk treatment’ […]

Narim conference stresses importance of work floor to risk management

“In recent years risk managers have focused on getting their voice heard in the boardroom, but according to Dutch risk managers, the work floor presents the biggest challenge to embedding risk management throughout an organisation. A pool of audience members at last week’s Netherlands Association of Risk and Insurance Managers (Narim) congress in Utrecht revealed that 64% consider the work […]