Countries

DSC_1060 - versie 2

 

We have set up a network of chapters, divisions and contacts across Europe, because it is our mission as a true European association to cross-border disseminate information and share knowledge related to public risk governance. Please find more information here.

Česko

Ve Česko jsme začali pracovat na řízení rizik jako nedílná součást správy veřejných hodnot v alianci s Evropskou federací místní správy generálního ředitele , UDITE . To je cíl diskutovat více integrovaný přístup při posuzování a řešení nejistot a rizik ve veřejné správy , jako s jediným účelem vytvořit a chránit politicky zavedené a demokraticky zvolené příslušné státní a společenské […]

Danmark

PRIMO Danmark har ca. 800 medlemmer fra størstedelen af landets kommuner og regioner. Medlemmerne tæller hovedsageligt kommunaldirektører, forvaltningsdirektører, jurister, risikostyringskoordinatorer og specialister.  PRIMO Danmark samarbejder desuden med en række udvalgte private virksomheder, der hver på sit felt bidrager med specifik faglig viden inden for risikoledelse. På tværs af faggrupper udvikler vi ny viden og værktøjer til håndtering af risici inden for hele det kommunale virkelfelt. PRIMO […]

Deutschland

Public Risk Management Organisation: „Risikomanagementvereinigung der kommunalen Verwaltungen und von Behörden“. www.primo-europe.eu Gegründet 2007 in Belgien durch: UDITE – The Union of Local Authority Chief Executives of Europe (www.udite.eu) (frei übersetzt: Vereinigung der Amtschefs der kommunalen Verwaltungen in Europa) Derzeit organisiert in Belgien, Dänemark, Frankreich, Niederlande, Malta, Schweden Organisationszweck: PRIMO ist eine Non-Profit-Organisation zur Professionalisierung des Risiko-Managements als selbstverständlichen Teil der […]

España

En España hemos empezado a trabajar en la gestión del riesgo como parte integral de la gobernanza valor público en alianza con la Federación Europea de Jefes Ejecutivos Locales de Gobierno, UDITE . Es el objetivo de discutir un enfoque más integrado para evaluar y abordar las incertidumbres y los riesgos en el gobierno público, con el único propósito de […]

France

Cadre et Fondation Association dédiée à la gouvernance du risque et à la gestion du risque public. Fondée entre les directeurs généraux des collectivités locales, le groupe Marsh, Dexia, elle fait partie du réseau européen de PRIMO, ce qui lui permet de bénéficier des meilleures informations de bonne pratique et de benchmarking. Lieu d’échange et de réflexion, Primo crée un espace […]

Κύπρος

In Cyprus we started to enhance risk management as an integral part of public value governance in 2005. Soteris Messios †, former city manager of Latsia, did the excellent ground work – more than that he was for two years Secretary General of the European association- , in a very successful conference for European local entities – as member of the Executive Committee of […]

Malta

In Malta we started to enhance risk management as an integral part of public value governance in the 2006. John O’Dea did the excellent management work in a very successful conference for European local entities – this in combination with Adrian Mifsud, the former President of the Executive Committee of The European Federation of Local Government Chief Executives, UDITE. One year later PRIMO Malta was founded.

Nederland

Onze vereniging heeft tot doel het belang, de kennis en het gebruik van publiek risicomanagement als integraal onderdeel van public governance naar voren te brengen én te bevorderen. Voel U uitgenodigd om lid te worden van ons netwerk! Onze missie: “We care about good governance”   primonederland.eu

Norge

I Norge begynte vi å jobbe med risikostyring som en integrert del av offentlig verdi ledelse i tråd med nye utfordringer i offentlig politikk og lovgivning . Det er målet å diskutere en mer integrert tilnærming i å vurdere og adressering usikkerhet og risiko i offentlig regjeringen, slik med eneste formål å etablere og ivareta politisk etablerte og demokratisk valgt […]

United Kingdom

In the United Kingdom we started to work on risk management as an integral part of public value governance in alliance with The European Federation of Local Government Chief Executives, UDITE. It is the goal to discuss a more integrated approach in assessing and addressing uncertainties and risks in public government, such with sole purpose to establish and safeguard politically […]

Vlaanderen

Opgericht op 11 oktober 2009 te Ieper/Edegem en sinds 1 januari 2015 integraal onderdeel van de internationale vereniging zonder winstoogmerk PRIMO Europe (ivzw). Deze heeft als doel het belang, de kennis en het gebruik van risicomanagement als integraal onderdeel van goed bestuur binnen de publieke sector naar voren te brengen en te bevorderen.