Danmark

PRIMO Danmark har ca. 800 medlemmer fra størstedelen af landets kommuner og regioner. Medlemmerne tæller hovedsageligt kommunaldirektører, forvaltningsdirektører, jurister, risikostyringskoordinatorer og specialister.  PRIMO Danmark samarbejder desuden med en række udvalgte private virksomheder, der hver på sit felt bidrager med specifik faglig viden inden for risikoledelse. På tværs af faggrupper udvikler vi ny viden og værktøjer til håndtering af risici inden for hele det kommunale virkelfelt.

PRIMO Danmark founded by Municipal Association in Denmark (KOMDIR) and aims to equip municipal and government leaders to better and more systematically manage critical risks. PRIMO Danmark has approximately 800 members from the majority of the country’s municipalities and regions. Members include mainly kommunaldirektører, managing directors, lawyers, risk management coordinators and specialists. PRIMO Denmark also cooperates with a number of selected private companies, each in its field contributes with specific expertise in risk management. Across the professionals we develop new knowledge and tools for managing the risks within the entire municipal work area. Website: www.primodanmark.dk

Antarctic model raises prospect of unstoppable ice collapse

Source: Nature Choices that the world makes this century could determine the fate of the massive Antarctic ice sheet. A study published online this week in Nature1 finds that continued growth in greenhouse-gas emissions over the next several decades could trigger an unstoppable collapse of Antarctica’s ice — raising sea levels by more than a metre by 2100 and more than 15 metres by […]

Risikoledelse

Risikoledelse er den del af ledelsesopgaven, der beskæftiger sig med at identificere, vurdere og håndtere risici med henblik på at sikre og fremme organisationens mål. Hvor risikostyring tager sig af de mange fagspecifikke og tekniske aspekter af en organisations risici, så handler risikoledelse om at skabe et helhedsorienteret, integreret og koordineret beslutningsgrundlag i relation til en organisations vitale risici. Risikoledelse […]

Risikoledelse… en kommunal opgave

Forord Lars Løkke Rasmussen, Indenrigs- og sundhedsminister “Kommunale ledere tager hver dag beslutninger, der indebærer risici. Det vil sige beslutninger, der medfører usikkerhed af betydning. Det kan være risici for borgerne, for lokalsamfundet eller for den kommunale organisation selv. Risiko er ganske enkelt en præmis, når fremtiden er uvis. Eller sagt på en anden måde: At træffe betydningsfulde beslutninger på et usikkert […]