Opgericht op 11 oktober 2009 te Ieper/Edegem actief en sinds 1 januari 2015 integraal onderdeel van de Europese vereniging PRIMO. Deze heeft als doel het belang, de kennis en het gebruik van risicomanagement als integraal onderdeel van goed bestuur binnen de publieke sector naar voren te brengen en te bevorderen.

Structurele bevindingen uit de eerste detectie-audits bij OCMW-besturen

Op 15 maart 2106 publiceerde Audit Vlaanderen haar rapport inzake de wijze waarop een ernstig fraudegeval zich bij een bepaald OCMW- bestuur heeft kunnen voordoen. Uit deze audit bleek dat diverse oorzaken aan de basis lagen van het specifieke fraudegeval. De belangrijkste oorzaak was evenwel dat de mogelijkheden tot functiescheiding en de functionaliteit “begunstigdenbeheer” in de gehanteerde nanciële software niet benut werden. Uit verder onderzoek kwam naar voor dat het risico om op een gelijkaardige wijze te frauderen, in mindere of […]

Common Assessment Framework (CAF)

Bron: Bestuurszaken.be Entiteiten van de Vlaamse overheid maken gebruik van het Common Assessment Framework -instrument (CAF) om hun werking te meten en te structureren. CAF – een instrument voor totale kwaliteitszorg – is gebaseerd op het EFQM-model en op het model van de Duitse Universiteit voor Bestuurswetenschappen in Speyer. Het kwaliteitsmodel is specifiek ontwikkeld voor overheidsorganisaties. Filosofie van het model ‘Het model vertrekt vanuit de stelling dat een organisatie uitstekend presteert en buitengewone resultaten behaalt bij de burger/klant, bij haar […]

Integratie OCMW in de gemeente

De Vlaamse regering brengt op vrijdag 16 januari in de conceptnota Integratie OCMW in de gemeente naar voren dat een goed hedendaags, sterk en efficiënt sociaal beleid ten bate van de inwoners van de gemeente geïntegreerd dient te zijn in het hele gemeentelijk beleid en wordt gevoerd door een en dezelfde lokale overheid. De Vlaamse Regering wil met de integratie van het OCMW in de gemeente een sterker geïntegreerd sociaal beleid voor de inwoners van de gemeente realiseren. Zij stelt daarbij een bestuurlijke […]

Hoe omgaan met overheidsrisico’s bij PPS-Projecten?

Een leidraad voor risicomanagement De leidraad van het Vlaams Kenniscentrum PPS en de Vlaamse Overheid wil het beheer van de risico’s verbeteren die in het kader van een PPS-overeenkomst na contractsluiting bij de publieke partij berusten. De publicatie is gebaseerd op nationale en internationale literatuur en kennis en ervaringen van organisaties en partijen die actief zijn op de PPS-markt. Download rapport

Johan Debyser: an interview

Johan Debyser is Cabinet governor of West Flanders. An interview on 9 juli 2009 by Marieke de Kort & Karl Vanderplaetse What is Risk Management? Often, risk management is perceived as emergency planning and fighting disasters. One of the greatest risks facing society at this moment is, of course, the financial crisis. However, we are also facing natural disasters such as earthquakes and flooding. Global warming is causing sea levels to rise thus creating an increased risk of flooding and […]